Hadri-Vionnet c. Svizzera

Corte EDU, sezione V, sentenza del 14 febbraio 2008, ricorso n. 55525/00